Helal Akreditasyon Kurumu (HAK)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeligi Tabloları (2019 Mart Ayı)

1.1 Bütçe Uygulama Sonuçları ulaşabilirsiniz.

1.2 Gelirin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosuna ulaşabilirsiniz.

1.3 Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosuna ulaşabilirsiniz.

1.4 Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosuna ulaşabilirsiniz.

1.5 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosuna ulaşabilirsiniz.

1.6 Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosuna ulaşabilirsiniz.

1.7 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosuna ulaşabilirsiniz.

1.8 Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosuna ulaşabilirsiniz.

1.9 Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosuna ulaşabilirsiniz.

1.10 Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosuna ulaşabilirsiniz.

Mizan (Ana Hesap Bazında) Tablosuna ulaşabilirsiniz.

Mizan (Ayrıntılı) Tablosuna ulaşabilirsiniz.