Sitemiz Yapım Aşamasındadır.HELAL AKREDİTASYON KURUMU
HAKKINDA TANITIM NOTU


Dünyada yaşayan yaklaşık 1,8 milyar Müslüman nüfusun helal ürün ve belgelendirmesine ilişkin ilgi ve talebi giderek artmaktadır. Helal kavramı en başta yalnızca gıda ürünleri ile ilişkilendirilirken, günümüzde gıdanın yanı sıra finans, tekstil, eczacılık ürünleri, kozmetik, lojistik ve turizm gibi sektörel olarak çok geniş bir alana hitap etmektedir. günümüzde, Müslümanların gıda ürünleri harcamaları 1,17 trilyon ABD Dolarına tekabül etmektedir. Helal belgesine sahip gıda ürünleri pazarı ise 415 milyar ABD Doları seviyesindedir. Gıda, tekstil, eczacılık ürünleri, kozmetik gibi ürünler ile turizm ve seyahat gibi hizmet sektörlerinin yer aldığı ürün ve hizmetler için Müslümanların yaptığı harcama ise 1,9 trilyon ABD Dolarını bulmaktadır. Diğer taraftan, ürün ve hizmetlere finans sektörünün eklenmesiyle, helal ekonomisi küresel bazda 3,9 trilyon ABD Dolarlık bir büyüklüğe ulaşmaktadır. Helal kavramının, ürünlerin üretiminden tüketiciye ulaşana kadar her aşamada “sağlıklı, hijyenik ve kaliteli” olma özelliklerini de içermesi, bu alandaki farkındalığın artarak devam edeceğinin de bir göstergesidir.

Bununla birlikte, helal belgelendirmesi alanında Müslüman ülkeler arasında ortak bir dil oluşturulamadığı da görülmektedir. Küresel düzeyde helal ürün ticaretinin artması, farklı helal standartlarının ve belgelendirme sistemlerinin uluslararası ticaret üzerinde yarattığı engellerin belirginleşmesine yol açmıştır. Ülkemizin bu alandaki en temel girişimi ise İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çatısı altında merkezi İstanbul’da olan ve toplam 36 üyesi bulunan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC)’dür. Dünya genelinde yaygın helal ürün standartlarının ve bu alanda devletlerarası akreditasyona dayanan güvenilir bir belgelendirme sisteminin tesisine yönelik çalışmalar SMIIC bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Helal belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu suretiyle bu kuruluşların düzenledikleri belgelere güven temin edilmesi ve helal belgelerinin karşılıklı tanınmasına zemin oluşturması açısından helal akreditasyon sistemi önem arz etmektedir. Bu çerçevede, SMIIC bünyesinde ortak bir helal akreditasyon ve belgelendirme sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalarda mesafe alınmasına karşın, SMIIC akreditasyon sistemi henüz işlevsel hale getirilememiştir.

Bu alanda gerek SMIIC gerekse diğer uluslararası platformlarda helal akreditasyonu konusunda ülkemizi temsil etmek ve yürütülen çalışmaların öncülüğünü üstlenmek üzere, ülkemizde müstakil bir helal akreditasyon kurumunun kamu bünyesinde kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu gerekçeler çerçevesinde, 703 sayılı KHK ile değişik 7060 sayılı Kanun ve 4 numaralı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” hükümleri çerçevesinde Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) kurulmuştur.

HAK, ülkemizde helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisini haiz tek Kurum olup temel görev ve yetkileri şunlardır:Kurumumuz tarafından hazırlanan "Helal" konulu sunuma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.T.C. 
Helal Akreditasyon Kurumu

info@hak.gov.tr