Sitemiz Yapım Aşamasındadır.

Helal Akreditasyon Kurumu'na
Ön Bakış

Dünyada yaşayan yaklaşık 1,8 milyar Müslüman nüfusun helal ürün ve belgelendirmesine ilişkin ilgi ve talebi giderek artmaktadır. Helal kavramı en başta yalnızca gıda ürünleri ile ilişkilendirilirken, günümüzde gıdanın yanı sıra finans, tekstil, eczacılık ürünleri, kozmetik, lojistik ve turizm gibi sektörel olarak çok geniş bir alana hitap etmektedir. Rakamlara göre, günümüz itibariyle Müslümanların gıda ürünleri harcamaları 1,17 trilyon ABD Dolarına tekabül etmektedir. Helal belgesine sahip gıda ürünleri pazarı ise 415 milyar ABD Doları seviyesindedir. Gıda, tekstil, eczacılık ürünleri, kozmetik gibi ürünler ile turizm ve seyahat gibi hizmet sektörlerinin yer aldığı ürün ve hizmetler için Müslümanların yaptığı harcama ise 1,9 trilyon ABD Dolarını bulmaktadır. Diğer taraftan, ürün ve hizmetlere finans sektörünün eklenmesiyle, helal ekonomisi küresel bazda 3,9 trilyon ABD Dolarlık bir büyüklüğe ulaşmaktadır. Helal kavramının, ürünlerin üretiminden tüketiciye ulaşana kadar her aşamada “sağlıklı, hijyenik ve kaliteli” olma özelliklerini de içermesi, bu alandaki farkındalığın artarak devam edeceğinin de bir göstergesidir. Devamı...

Brief Overview of Halal Accreditation Agency

The Muslim population is nearly 1.8 billion and this figure is expected to reach 2.1 billion by 2027. The halal market will mature in tandem with the Muslim population growth. The concept of halal covers not only food sector but also other sectors such as; textiles, cosmetics, and services including logistics, finance, and tourism. A reliable halal documentation of those goods and services gains importance accordingly. Moreover, today, there is also non-Muslim demand for halal since it is associated with quality and health. That explains the rising demand for halal products. There is a fragmented structure in halal documentation in the world. There are more than 10 standards and many more certification bodies in this field, and it may create doubts in the mind of consumers. The surge in the trade of halal products has shed light on the necessity of a regulation in the field of halal documentation. In other words, this creates uncertainties about products’ halalness in terms of consumer choice. Read More...

T.C. 
Helal Akreditasyon Kurumu

info@hak.gov.tr