T.C. Helal Akreditasyon
Sorularınız İçin Tıklayın
Sorularınız İçin

+90 (312) 939 08 00

M.K. Atatürk
  1. Ana Sayfa
  2. Duyurular
  3. Sürekli İşçi Kura Çekimi Sonuçları

Sürekli İşçi Kura Çekimi Sonuçları

Kurumumuza sürekli işçi alımı (Bakım-Onarım, Temizlik ve Güvenlik Görevlisi) hususunda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde isimleri yer alan adayların 12/06/2020 tarihinde noter huzurunda yapılan kura çekim işlemleri tamamlanmış olup, kura çekimi sonucunda belirlenen asil ve yedek adaylar ile öncelikli başvuru sahiplerinin isimlerine aşağıda yer verilmiştir.
 

Konu                 :  Sürekli İşçi Kura Çekimi Sonuçları  
Tarih ve Saat     :  12 Haziran 2020 - 10:30

 

Meslek Kolları Asil/Yedek Listesi Öncelikli Aday Listesi 
Temizlik Görevlisi Liste Liste
Güvenlik Görevlisi  Liste Liste
Elektrik Görevlisi Liste Liste
Isıtma ve Sıhhi Tesisat Görevlisi Liste Başvuran Aday Bulunmamaktadır.


“Kura Çekimi Sonuç Listesi” içerisinde yer alan tüm başvuru sahipleri (asil/yedek/öncelikli), aşağıda belirtilen belgelerini 15 Haziran - 19 Haziran 2020 tarihleri arasında Kurumumuz Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına (Mustafa Kemal Mahallesi 2120.Cadde No:12 06530 Çankaya/ANKARA) elden veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.
(posta yolu ile yapılan başvurularda meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve 19 Haziran 2020 tarihi mesai bitimine kadar belgelerini ibraz etmeyenlerin başvuruları yapılmamış sayılacaktır.)

Tüm adayların evraklarının incelemesinin ardından sözlü sınava girmeye hak kazanan nihai liste kurumsal internet adresinde yayınlanacaktır.   İSTENİLEN BELGELER

1. Beyan formu. (Form için tıklayınız)

2. Diploma veya mezuniyet belgesi. (Posta yoluyla yapılan başvuruda resmi kurum veya noterce tasdikli sureti) (Yurt dışında öğrenim görenler denklik belgelerini de ekleyeceklerdir.) 

3. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Posta yoluyla başvurularda resmi kurum veya noterce tasdikli sureti) 

4. Güvenlik Görevlisi ilanına başvuracak adayların 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik sertifikası ile Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı. (Posta yoluyla yapılan başvuruda resmi kurum veya noterce tasdikli sureti)
 
 
Önemli Bilgi:
 
1. Elden evrak teslimi yapacak adaylar için; belgelerin fotokopisi aslının ibraz edilmesi kaydıyla ilgili görevli tarafından tasdik edilerek ilgilisine aslı teslim edilecektir. 

2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde adayların T.C. kimlik numaraları gizlenerek ilan edilmiştir.

Kura çekimi sonuçları ve belge istenilmesine dair adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 
İlanen duyurulur.