T.C. Helal Akreditasyon
Sorularınız İçin Tıklayın
Sorularınız İçin

+90 (312) 939 08 00

M.K. Atatürk
  1. Ana Sayfa
  2. Konferans
  3. Konferans Teması: Helal Belgelendirmesinde Güvenin Küreselleştirilmesi

Konferans Teması: Helal Belgelendirmesinde Güvenin Küreselleştirilmesi

KONFERANS TEMASI: “HELAL BELGELENDİRMEDE GÜVENİN KÜRESELLEŞTİRİLMESİ”
Belgelendirmenin “güven” vermesi gerekir. Söz konusu helal belgelendirme meselesi olduğunda, bundan da öteye geçmelidir.
Tüketicilerin bakış açısından, karmaşık üretim süreçleri ve üretimlerinde kullanılan içerik ve kimyasallara ilişkin belirsizlikler sebebiyle gıda, kozmetik ve diğer günlük tüketim malzemelerinin helal olup olmadığını belirlemek gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Helal belgelendirme konusunda düzenlemelerin bulunduğu pazarlarda dahi güvenilmez veya sahte helal belgelerinin varlığı, tüketicilerin helal belgelerine olan güvenini sarsan önemli bir sorun teşkil etmektedir. Uluslararası kabul görmüş en iyi uygulamalara dayalı küresel bir helal belgelendirme sistemi bu soruna uygun bir çözüm olabilir mi?
Ticaret erbabına gelince… Helal belgesi, bazı pazarlarda, helale yönelik hassasiyeti olan tüketicinin gözünde ürünü daha çekici ve buna bağlı olarak daha rekabetçi hale getiren bir araç işlevini görmektedir. Bazı pazarlarda ise helal belgesi, perakendecilerin üreticiye dayattığı bir ön koşul ve hatta devlet kurumları tarafından uygulanan zorunlu bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada kritik olan, şu soruların cevabını bulmaktır: Hangi standart veya düzenlemeye göre, kim tarafından düzenlenen hangi helal belgesinden bahsediyoruz? Mevcut durumda, ticaret erbabının çoğu zaman her bir hedef pazar için ayrı olmak üzere birkaç helal belgelendirme kuruluşuna başvurmaktan başka bir çözümü bulunmamaktadır. Bu durum, ticaret yapmayı zorlaştıran ek maliyetlere ve belirsizliklere yol açmaktadır. Ortak bir standarda dayalı küresel bir helal belgelendirme sistemi bu soruna makul bir çözüm olabilir mi?
Peki ya devletler? Helal belgelendirmenin belirli bir ülkede zorunlu veya ihtiyari olmasından bağımsız olarak, helal belgelendirme meselesi her şeyden önce devlet açısından bir “tüketicinin korunması” politikasıdır. Helal belgelendirme meselesi aynı zamanda bir ticaret politikası konusudur, çünkü farklı ülkelerce dayatılan farklı standartlara dayalı helal belgelendirme programları, kaçınılmaz olarak ticarette teknik engellere yol açmaktadır. Birden fazla ulusal veya bölgesel helal belgelendirme programının varlığı, Müslüman ülkeler arasında bile bir güvensizlik göstergesi midir? Daha da önemlisi, dünyadaki tüm Müslüman ülkelerin bir araya gelip karşılıklı güvene dayalı, eşit katılıma izin veren ortak bir helal belgelendirme sistemi geliştirmesi mümkün müdür?
Tüm bu soruların cevabı EVET, EVET ve EVET!
İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Ağustos 2010'da tam da bu sorulara yanıt vermek için kuruldu. SMIIC standartları ve SMIIC belgelendirme programı, 40'tan fazla ülkenin katkısıyla, tüm İİT üye devletlerine fayda sağlayacak tek bir küresel helal belgelendirme programı oluşturma çabasıyla geliştirildi. Üye-odaklı bir kuruluş olan SMIIC'in çalışmalarının ve çıktılarının tamamı, SMIIC'in teknik komitelerine katılmakla görevlendirilmiş hükümet temsilcileri, teknik uzmanlar, akademisyenler ve din bilginleri tarafından hazırlanmıştır. Bu ortak çabalar sayesinde SMIIC çatısı altında gıda, kozmetik ve tekstilden yönetim sistemlerine, turizm, uygunluk değerlendirmesi ve laboratuvar hizmetlerine kadar çok sayıda SMIIC helal standardı geliştirilmiştir.
Bu Konferans; helal kalite altyapısı bağlamında tüketici örgütlerini, ticaret erbabını ve devlet temsilcilerini bir araya getirerek helal belgelendirme piyasasında “güven” faktörününün önemini vurgulamak ve SMIIC’in bu alanda tüketici, tüccar ve devletler arası “güven”in oluşması için oynadığı ve oynayabileceği rolü tartışmak amacıyla düzenlenmektedir.  
Bu bağlamda, Konferans’ta  aşağıdaki konuları ihtiva eden üç özel oturum gerçekleştirilecektir:
1. Oturum: Helal Laboratuvar Uygulamaları
2. Oturum: Helal Sektöründe Çalışan Personelin nitelikleri
3. Oturum: Helal Belgelendirme Sektöründe Güven Oluşturma Araçları Olarak Teknoloji ve Blok Zincirinin Kullanılması
 
!!! KONFERANS’A KATILIMINIZDAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYARIZ !!!
 
___
 
Zoom’dan katılım için:
Link: https://us02web.zoom.us/j/87842135413
Şifre: 1301
E-mail: projedestek@hak.gov.tr