T.C. Helal Akreditasyon
Sorularınız İçin Tıklayın
Sorularınız İçin

+90 (312) 939 08 00

M.K. Atatürk
 1. Ana Sayfa
 2. Asya Kıtası
 3. Dış İlişkiler
 4. Ülke Bazlı Helal Düzenlemeler
 5. Filipinler
Filipinler

Filipinler

Nüfus

109.180.815 (Temmuz 2020 tah.)

Başkent

Manila

Para Birimi

Filipinler Pesosu (PHP)

Ticaret Hacmi

183,2 Milyar ABD$

Müslümanların Oranı

%5,6

GSYH/KB (Nominal)

3.340 ABD$ (2019 tah.)

HELAL KONUSUNDA GENEL BİLGİLER
 
Güneydoğu Asya ülkesi olan Filipinler, Güney Çin Denizi ile Filipin Denizi arasında kalan 7641 adet irili ufaklı adadan oluşmaktadır. 104 milyonu aşkın nüfusunun % 6’sını takımadaların güneyinde yer alan en büyüğü Mindanao olmak üzere Moro (İspanyolca Magripli) bölgesinde yaşayan Müslümanlar oluşturmaktadır. Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi İslam İşbirliği Teşkilatı’nda (İİT) gözlemci üye olarak yer almaktadır.

Ülkede helal belgelendirme 16 Mayıs 2016 tarihli ve 10817 sayılı Filipinler Helal İhracatı Geliştirme ve Teşvik Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Anılan Kanunun 9 uncu maddesi hükmünce tüm belgelendirme ve test kuruluşları ile test ve kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyonu ile yetkili ülkedeki tek kuruluş Filipinler Akreditasyon Bürosu’dur (PAB).
PAB’ın helal akreditasyon konusundaki yetkileri, anılan Kanunun 9 uncu maddesinde, şu şekilde sıralanmaktadır;
 • Helal belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonunu yönetecek akreditasyon politikaları ve yönergeleri formüle etmek;
 • Helal belgelendirme kuruluşlarını akredite etmek veya başvuruları reddetme ile akreditasyonları yerleşik politika ve yönergelere uygun olarak askıya alma veya geri çekme.
PAB, akreditasyon politikalarının ve rehberlerinin oluşturulması ile akreditasyon işlevinin yerine getirilmesinde, “Helal İhracatı Geliştirme ve Teşvik Kurulu”na (Helal Kurulu), üye kuruluşlarına ve Helal sektör paydaşlarının görüşünü alır ve gerektiğinde işbirliği yapar.

Helal İhracatı Geliştirme ve Teşvik Kurulu’nun (Helal Kurulu) Görev ve Yetkileri
 1. Filipin Helal İhracatı Geliştirme ve Teşvik Programının uygulanmasını formüle etmek, savunmak, koordine etmek, denetlemek ve değerlendirmek;
 2. Standart hazırlama kurumları tarafından Filipin Ulusal Standartlarının Helal için geliştirilmesi ve uyumlu hale getirilmesi ve koordine edilmesi ve hükümetin düzenleyici kurumlar aracılığıyla bunların ürün, süreç ve hizmetlere uygulanmasını sağlamak;
 3. Uluslararası anlaşmaların yapılmasını ve diğer ülkelerdeki akredite edilmiş Helal sertifikasyon kuruluşlarının tanınmasını desteklemek, pazarı yeni helal ürünlere açmak ve mevcut pazarları helal ürünlerle, süreçlerle ve hizmetlerle genişletmek;
 4. Filipin Helal Logosunu ve bunların doğru kullanımı ile ilgili yönergeleri yayınlamak. Ayrıca, helal geliştirme ve teşvikine dâhil olan devlet kurumları tarafından daha önce hazırlanmış olan logoların kullanımına izin verilmez;
 5. Uluslararası kabul görmüş Helal sertifikasyon standartlarının hazırlanmasına katkı sunmaları amacıyla helal belgelendirme kuruluşlarının meslek örgütü çatısı altında bir araya glmesini sağlamak.
 6. Helal Kurulu'nun çalışması dâhil olmak üzere, bu Kanunun amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli veya uygun olan politika belgeleri ve kılavuzları hazırlamak;
 7. Helal Kurulunun işlevlerini yerine getirmede yardımcı olacak teknik paneller, çalışma grupları veya görev güçleri oluşturmak;
 8. Helal endüstrilerini teşvik etmek ve geliştirmek, Helal ürünlerin ihracatı ve Helal süreç ve hizmetlerin sağlanması için yürürlüğe konan standartlar, kılavuzlar, kurallar ve prosedürlerin uygulanması veya uygulanmasından kaynaklanan şikayet veya ihtilaflar hakkında tavsiye kararında bulunmak;
 9. Hükümetin veya özel/tüzel kişilerin ve kuruluşların işlevlerini yerine getirirken herhangi bir departman, büro, kurum veya aracı kurumun yardımını ve işbirliğini ve tavsiyelerin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere bu Yasanın amaçlarına ulaşılmasını talep etmek. (g) ve (h) paragrafları uyarınca yapılan araştırma ve incelemeleri dikakte alarak görevini ifa etmek;
 10. Kanunla öngörülen diğer görev ve yükümlülükleri yerine getirmek.
Helal İhracatı Geliştirme ve Teşvik Kurulu üyeleri
 • Ticaret ve Sanayi Bakanı Sekreteri (DTI); Başkanı olarak;
 • Müslüman Filipinli Ulusal Komisyonu Başkanı (NCMF); Başkan Yardımcısı;
 • Tarım Bakanı (DA);
 • Sağlık Bakanı (DOH);
 • Bilim ve Teknoloji Bakanı (DOST);
 • Dışişleri Bakanı (DFA);
 • Turizm Bakanı (DOT);
 • Bangko Sentral nou Pilipinas (BSP) Valisi;
 • Mindanao Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Minda);
 • Müslüman Filipinli halk örgütleri tarafından önerilen en az dört (4) adaydan Cumhurbaşkanı tarafından atanacak olan, helal sanayi gelişiminde deneyime sahip akademi, hukuk, endüstri veya gıda bilim dallarından iki (2) Müslüman Filipinli profesyonel veya sivil toplum kuruluşları
İki (2) Müslüman profesyonel, üç (3) yıllık bir süre için görev yapacak ve bir kez yeniden atanabilir.

Helal Standartları

Filipin Ulusal Helal Standartları'nın geliştirilmesi, aşağıdaki standart belirleme kurumlarının görevidir:


a) Birincil ve hasat sonrası gıdalar için Tarım Bakanlığı - Tarım ve Balıkçılık Standartları Bürosu (BAFS);​ 

PNS/BAFS   101:2016 Helal Tarım ve Balıkçılık Ürünleri.
PNS-BAFS103-2016 Helal Kanatlı Kesimi
PNS-BAFS102-2016 Helal Geviş Getiren Kesimi
BAFS PNS 139 2015 Helal Yem Standardı

b) işlenmiş ve ambalajlanmış gıdalar, ilaçlar ve kozmetik ürünler için Sağlık Bakanlığı - Gıda ve İlaç Dairesi (FDA); ve(c) İlaç ve kozmetik ürünleri dışında gıda dışı ürünler için Ticaret ve Sanayi Bakanlığı - Filipin Standartları Bürosu (BPS).

Yukarıda sayılan kurumların görev ve sorumluluk alanına girmeyen diğer ürünler, süreçler ve hizmetler için ilgili Filipin Ulusal Standartlarının hazırlanması görevi Helal Kurulu tarafından uygun görülen bir devlet kurumuna verilir.

IHAF Üyeliği

PAB (Filipinler) ile ESMA (BAE) arasında 19 Temmuz 2018’de bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. Bu mutabakat zaptıyla taraflar; DTÖ kuralları çerçevesinde ticarette teknik engelleri azaltarak, helal akreditasyon konusunda işbirliği yapmayı amaçlamaktadır. 

Değerlendirme

Filipinler İİT üyesi olmadığından mütevelli SMIIC üyesi de değildir. Ülke, nüfusunun önemli bir kesimi koyu dindar Katolik de olsa özellikle Körfez Ülkelerine yönelik kanatlı eti başta olmak üzere gıda ihracatı konusunda istekli görünmektedir. Bu nedenle, Tayland örneğinde olduğu gibi helal ürün belgelendirme ve akreditasyon konusunda da Helal İhracatı Geliştirme ve Teşvik Programı ile aksiyon almıştır.

Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin İİT bünyesinde gözlemci olduğu göz önünde bulundurulduğunda konunun politik olarak da netameli olduğu görülmektedir.

Ülkedeki helal standartları ise bir standardizasyon kuruluşunca değil, yetkili kuruluşlarca hazırlanmaktadır.

Ancak, helal konusunda SMIIC Standartlarını uyumlaştırarak helal belgelendirmede kullanılması önünde de bir engel bulunmamaktadır.

 
 
İSTATİSTİKLER
 
Helal potansiyeline sahip ürün grupları ile ilgili dış ticaret istatistiklerine buradan ulaşabilirsiniz
 
EK BİLGİLER
 
Yekili Kuruluşlar
 
Etkinlik Takvimi
 
Mevzuat
 
 
 
Takvim detayı için tıklayınız.
 
 
Ticaret Bakanlığı Müşavirlikler Sitesine Erişim İçin Tıklayınız.

Bu internet sitesindeki bilgiler Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. İçerik ve bilgiler periyodik olarak gözden geçirilmekte, doğruluğu, bütünlüğü ve güncelliği amaçlanmaktadır; ancak Kurum içerikle ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez veya verilen bilgilerin doğruluğunu garanti etmez.
HAK'ın internet sitesi, Kurum tarafından sağlanmayan veya Kurumla herhangi bir şekilde bağlantılı olmayan harici internet kaynaklarına doğrudan erişim sağlayan bağlantılar içerebilir. Kurum, bu sitede yer alan bağlantılardan hiçbir sorumluluk kabul etmez ve bunlardan sorumlu tutulamaz.
Bu internet sitesindeki bilgiler Kurumun önceden onayı olmaksızın ve kaynağa atıf yapılmaksızın çoğaltılamaz veya kullanılamaz.