T.C. Helal Akreditasyon
Sorularınız İçin Tıklayın
Sorularınız İçin

+90 (312) 939 08 00

M.K. Atatürk
  1. Ana Sayfa
  2. Kurumsal
  3. Kurumsal Tarafsızlık Politikası

Kurumsal Tarafsızlık Politikası

  • Helal Akreditasyon Kurumu’nun (HAK) üst yönetimi de dâhil olmak üzere tüm çalışanları, yürütülecek olan helal akreditasyon faaliyetlerinin hem OIC/SMIIC standartlarındaki tarafsızlık şartlarına, hem de ilgili yasal düzenlemelere uygun olmasına yönelik sorumluluklarının bilincindedir.
  • HAK, helal akreditasyon faaliyetlerini; yetkinliğine, bağımsızlığına, tarafsızlığına ve objektifliğine zarar getirecek bütün ticari, mali, siyasi ve idari etkilerden ve yönlendirmelerden ari bir çerçevede gerçekleştirir.
  • HAK; bünyesindeki yönetim organlarının, oluşturacağı komite ve kurulların, personelinin, kullanacağı denetçilerin ve uzmanların yetkinliğini, bağımsızlığını, tarafsızlığını ve objektifliğini etkileyebilecek her türlü çıkar çatışması riskini değerlendirir. HAK, bu kapsamdaki çıkar çatışması risklerini düzenli olarak kayıt altına alır, izler ve bunlara ilişkin gerekli tedbirleri alır.
  • HAK, hiçbir surette uygunluk değerlendirme hizmeti sunmaz, uygunluk değerlendirme kuruluşlarına yönelik danışmalık hizmeti veya tarafsızlığını zedeleyebilecek herhangi benzeri bir faaliyette bulunmaz.
  • HAK, tarafsızlığının sürdürülmesinde ilgili tüm paydaşlara etkin katılım fırsatları sunar ve bu surette helal akreditasyon faaliyetlerini hiçbir tarafa ayrımcılık yapmadan sürdürmeyi esas alır.