T.C. Helal Akreditasyon
Sorularınız İçin Tıklayın
Sorularınız İçin

+90 (312) 939 08 00

M.K. Atatürk
  1. Ana Sayfa
  2. Kurumsal
  3. Stratejik ve Mali Yönetim Politikası

Stratejik ve Mali Yönetim Politikası

Stratejik yönetim anlayışını benimseyerek Kurumun geleceğine ışık tutan, çalışma alanına ilişkin konularda rehberlik ve koordinasyon işlevini üstlenen, proaktif çalışan, etkin ve yol gösterici bir Kurum olarak üst politika belgeleri çerçevesinde Kurumumuzun orta ve uzun vadeli stratejilerini tüm birimlerle işbirliği yaparak belirlemek, Kuruma tahsis edilen kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, Kalkınma plan ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, hesap verilebilirlik çerçevesinde, mali saydamlık ve hizmet kalitesi gözetilerek kurum kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimliliğin arttırılmasını sağlamaktır.
 

 

HAK Temel Mali Tablolar
Yatırım Alt Detay Programı