T.C. Helal Akreditasyon
Sorularınız İçin Tıklayın
Sorularınız İçin

+90 (312) 939 08 00

M.K. Atatürk
  1. Ana Sayfa
  2. Kurumsal
  3. Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Kurumsal Kimlik Kılavuzunun amacı; HAK’ın adının geçtiği tüm iletişim kanallarında görsel ve grafik unsurlarının doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Kimlik Kılavuzu; Kurumun temel stratejileri doğrultusunda oluşturulan görsel ve grafik unsurları düzenler, standardize eder ve kurallara bağlar. 

HAK’ın tüm paydaşlar nezdinde güvenilirlik, tutarlılık ve tanınırlık unsurlarını içinde barındıran imaj ve algının doğru bir şekilde ortaya konulabilmesini teminen, bu kılavuzda yer alan bilgiler titizlikle uygulanmalı; kurumsal kimliğe ait tüm unsurların kullanımında kılavuzda yer alan standartlar göz önünde bulundurulmalıdır.

HAK Resmi Logosunun kullanımı yalnızca HAK’a aittir. Başka ulusal ve/veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. HAK Resmi Logosu, HAK'ın desteklediği ulusal veya uluslararası etkinlikler veya projeler için hazırlanan basılı ve görsel materyallerde HAK'ın yazılı iznine ve belirleyeceği özel şartlara istinaden kullanılabilir.

Ayrıca, HAK Kurumsal Kimlik Kılavuzunda yer almayan görsel ve grafik unsurlarına ihtiyaç duyulması halinde HAK Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına başvurulması ve yazılı onay alınması gerekmektedir.

İhtiyaç duyulabilecek her türlü HAK grafik dosyalarına info@hak.gov.tr adresinden talepte bulunarak ulaşılabilmektedir.

Kurumsal Kimlik Kılavuzunu İndirmek için Tıklayınız