T.C. Helal Akreditasyon
Sorularınız İçin Tıklayın
Sorularınız İçin

+90 (312) 939 08 00

M.K. Atatürk
  1. Ana Sayfa
  2. Helal Akreditasyon
  3. Helal Akreditasyon Markası

Helal Akreditasyon Markası

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmiş bir Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu, uygunluk değerlendirme vb. faaliyetleri sonucunda düzenleyeceği raporlarda ve helal belgelerinde HAK’ın Helal Akreditasyon Markasını kullanır.

Benzer şekilde bu kuruluşlar, her türlü basılı ve görsel belgeler ile tanıtım ve reklam materyallerinde de HAK Helal Akreditasyon Markasını kullanabilme hakkına sahip olur.

Bütün bu kullanım şartlarına ilişkin detaylar ve kuruluşların HAK’ın Helal Akreditasyon Markasına yazılı veya görsel atıfta bulunurken uymak zorunda olduğu kurallar, "HAK Resmi Logosu ve Helal Akreditasyon Markasının Kullanım ve İzlenebilirlik Rehberinde (AKR-Rh-005)" yer almaktadır.

Akredite kuruluşların kendilerine temin edilen Marka örneklerini bu Rehberde belirlenmiş usul ve esaslara göre kullanmaları büyük önem arz etmektedir. HAK, bu usul ve esaslara riayet edildiğini akreditasyon çevrimi içerisinde yapacağı gözetimler başta olmak üzere farklı uygulamalarla kontrol edecektir.

İlgili Rehberde belirtilmiş marka kullanım şartlarına uyulmaması halinde HAK; düzeltici faaliyet talep etme, akreditasyonu askıya alma/geri çekme, uygun olmayan iş veya işlemlerini kamuoyuna duyurma gibi uygun göreceği tedbirleri alabilir.