T.C. Helal Akreditasyon
Sorularınız İçin Tıklayın
Sorularınız İçin

+90 (312) 939 08 00

M.K. Atatürk
  1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat
  3. Yönetmelikler ve Tebliğler

Yönetmelikler ve Tebliğler

Kurumumuz tarafından hazırlanan yönetmelik ve tebliğlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

 
Yönetmelik Adı  Tarih Sayı  İndirme Linki
Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik 16/10/2019 30920
Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 16/10/2019 30920
Helal Akreditasyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (V) Bendi Kapsamında Yapacağı Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik 18/12/2019 30982
Helal Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği 05/02/2020 31030
Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalatına İlişkin Yönetmelik 28/04/2023 32174
 


 
Tebliğ Adı  Tarih Sayı  İndirme Linki
Akredite Edilmiş Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Hizmet Verdiği Üçüncü Tarafların
Uygun Olmayan İş ve İşlemleri Hakkında Tebliğ
25/01/2020 31019
Helal Akreditasyonun Askıya Alınması, Kapsamının Daraltılması ve Geri Çekilmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ 16/05/2020 31129