T.C. Helal Akreditasyon
Sorularınız İçin Tıklayın
Sorularınız İçin

+90 (312) 939 08 00

M.K. Atatürk

Benzer Başlıklar

  1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. 18 Temmuz 2022

HAK'tan özel sektöre "helal akreditasyon zorunluluğu" bilgilendirmesi

İç piyasaya arz edilecek hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen tüm kuruluşların HAK tarafından akredite edilmesi zorunlu hale getirilirken, HAK da düzenlediği seminerlerle özel sektörü bu yasal zorunluluk hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor.HAK, helal belgesi düzenleyen kurumların akreditasyonunu mecburi hale getiren ve kısa süre önce TBMM'de kabul edilen düzenlemenin ardından çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Haziranda Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla, ithal edilenler de dahil olmak üzere iç piyasaya arz edilecek ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen tüm kuruluşların HAK tarafından akredite edilmesi zorunlu hale getirildi. Bu zorunluluk, 1 yıllık bir geçiş süresinin ardından 4 Haziran 2023 tarihi itibarıyla başlayacak.

Düzenlemeyle, tüketicilerin erişimine sunulacak ürün ve hizmetlerin "helal" olarak belgelendirilmesi gönüllülük esasına dayalı olarak devam edecek ancak bu belgeleri düzenleyecek kuruluşların uluslararası standartlara uygun olarak faaliyet gösterdiklerinin doğrulanması için HAK tarafından denetlenip akredite edilmesi zorunlu olacak.

Tüketici, market raflarındaki "helal" belgeli ürünlerle yanıltılmayacak

Bu zorunlulukla, tüketicilerin market raflarında eriştikleri ürünlerin üzerinde gördükleri "helal" işaretlerinin, alanında yetkin, tarafsız ve denetlenmiş kuruluşlarca düzenlenmesinin sağlanması amaçlanırken, bu sayede tüketicilerin yanıltıcı ve yetkisiz şekillerde bilgilendirilmesinin önüne geçilecek.

HAK da yeni düzenlemenin uygulamada doğuracağı sonuçlara yönelik ilgili paydaşlara düzenli aralıklarla bilgilendirme seminerleri düzenlenmeye başladı.

Düzenlenen etkinliklerle, İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) standartları uyarınca faaliyet gösteren ve HAK'tan akredite olmuş helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yetkilileriyle bir araya gelinerek kanun değişikliğinin amacı, yürürlük detayları ve gelecek dönemdeki yansımaları hakkında detaylı bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca kuruluşların helal uygunluk değerlendirme sektörüne ilişkin beklenti ve değerlendirmeleri de masaya yatırılıyor.

Kurum tarafından doğrudan üretici firmalara yönelik de etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda düzenlenen toplantılara, ülkede gıda sektöründe faaliyet gösteren imalatçı, ihracatçı ve ithalatçı firmalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) gibi sivil toplum kuruluşlarından yetkililer katılıyor. Toplantılarda temel olarak, ithal edilerek ya da yurt içinde üretilerek piyasaya arz edilecek gıda ürünlerinin helal belgeli olması halinde bu belgelerin HAK'tan akredite olmuş yetkin kuruluşlardan temin edilmesinin önemi üzerinde duruluyor.
 

Helal belgelerinin tüm ülkelerce tanınması için çalışma yapılıyor 

HAK, helal belgelerinin SMIIC standartları çerçevesinde akreditasyon mekanizması vasıtasıyla ülkeler arasında çok taraflı tanınmasına yönelik bir sistemin kurulması için de uluslararası arenada atılan adımlara öncülük etmeye devam ediyor.

Halihazırda SMIIC Akreditasyon Konseyi başkan yardımcılığı görevini yürüten HAK, çok taraflı tanıma mekanizmasının işler hale getirilmesi için mevzuatı hazırlamakla görevlendirilen Görev Gücü Grubu'nun da başkanlığına getirildi. HAK'ın öncülüğünde yürütülecek bu çalışmalar vasıtasıyla, SMIIC standartlarına göre akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenen helal belgesine sahip ürünlerin başka bir işleme gerek kalmadan uluslararası piyasada dolaşımının önünün açılması, böylece üreticilerin helal belgelendirmede karşılaştıkları maliyet ve zaman kaybı gibi sorunların önüne geçilmesi, dünya genelinde tüketicilerin helal belgeli ürünlere daha az maliyetle ve güvenle erişebilmesi amaçlanıyor.

HAK ayrıca, SMIIC ile imzaladığı mutabakat zaptı ile dünya genelinde helal kalite altyapısı alanında bir "eğitim üssü" haline gelme hedefiyle farklı içeriklerde 23 eğitime imza attı. Bugüne kadar düzenlediği eğitimlerle 26 ülkeden 510'un üzerinde katılımcıya erişen HAK, bu yıl sonuna kadar en az 7 eğitim daha düzenlemeyi planlıyor.