T.C. Helal Akreditasyon
Sorularınız İçin Tıklayın
Sorularınız İçin

+90 (312) 939 08 00

M.K. Atatürk

Benzer Başlıklar

  1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. 30 Eylül 2022

Kurumumuz ve TOBB iş birliğinde illerde düzenlenen bilgilendirme seminerlerinin üçüncüsü, Balıkesir Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde illerdeki paydaşların helal belgeli ticaret alanındaki güncel gelişmeler ile ülkemizde yakın zamanda getirilen helal akreditasyon zorunluluğu düzenlemesine ilişkin bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenmeye başlanan "Ticarette Helal Belgelendirmenin Önemi ve Güncel Gelişmeler" konulu seminerlere, Çanakkale’nin ardından Balıkesir’de düzenlenen programla devam edildi.

Balıkesir Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan HAK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, güvenilir bir helal belgelendirmenin esas olarak tüketiciler ve diğer paydaşlar arasında bir güven unsuru olduğunu, bunun yanında üreticilere uluslararası pazarlara erişim fırsatları ve yerel pazarlarda rekabet avantajı sağladığını, ürün çeşitliliğini artırmalarına katkı sunduğunu, ortaya koydukları ürün ve hizmetlere değer kattığını belirtti.

“Bütüncül Bir Küresel Helal Belgelendirme Yaklaşımı Mümkün”

Dünya genelindeki farklı helal belgelendirme sistemleri ve yüzlerce farklı helal belgelendirme kuruluşunun, birbirleriyle uyumsuz, ortak temellerden uzak yaklaşımlar özelinde faaliyet gösterdiğine şahit olunduğundan bahseden Soylu, mevcut yapının  tüketiciler nezdinde güvensizliğe ve ticarette engellere sebep olduğunu ve bunun çözümü için tüketicilerin, üreticilerin, hizmet sağlayıcıların ve devletlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bütüncül bir küresel helal belgelendirme yaklaşımına ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

HAK’ın da faaliyetlerinde esas aldığı standartların İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) bağlı kuruluşu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından yayımlanan ve Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi tarafından verilen fetvaları esas alan standartlar olduğunu belirten Soylu, söz konusu standartların, mevcut sorunların çözümü noktasında öne çıktığını vurguladı.

“Yalnızca Gerçekten Güvenilir Olan Kuruluşlar Akredite Ediliyor”

Bugüne kadar HAK olarak aldıkları 80’e yakın akreditasyon başvurusuna yönelik verdikleri 26 akreditasyon kararı vasıtasıyla 800’e yakın helal belgesini akreditasyon güvencesine kavuşturduklarını belirten Soylu, yalnızca gerçekten güvenilir bulunan helal belgelendirme kuruluşlarına akreditasyon statüsü verildiğinin ve bu kapsamda 30’un üzerinde kuruluşun akreditasyon talebinin reddedildiğinin altını çizdi.

Yakın zamanda gerçekleştirilen kanun değişikliğine de değinen Soylu, 4 Haziran 2023 tarihi sonrasında HAK’tan akredite olmadan helal belgesi düzenlemek isteyen kuruluşların 1 milyon TL’ye kadar cezaya maruz kalacaklarını, tüketicinin yanıltılmaması noktasında üretici ve ithalatçı firmaların da mutlaka akredite kuruluşların helal belgelerini tercih etmeleri gerektiğini belirtti.