T.C. Helal Akreditasyon
Sorularınız İçin Tıklayın
Sorularınız İçin

+90 (312) 939 08 00

M.K. Atatürk
  1. Ana Sayfa
  2. Dış İlişkiler
  3. Uluslararası Kuruluşlar
  4. Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
 
Ülke Nüfus GSYİH(ABD$)-Dünya Bankası
Türkiye 87,042,897 819.04 Milyar (2021)
Pakistan 233,984,640 348.26 Milyar (2021)
Nijerya 221,975,736 440.83 Milyar (2021)
Malezya 33,608,546  372.98 Milyar (2021)
İran 87,334,809 359.71 Milyar (2021)
Endonezya 282,136,364 1.19 Trilyon (2021)
Mısır 108,216,738 404.14 Milyar (2021)
Bangladeş 169,566,944 416.26 Milyar (2021)
 
15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da yapılan Devlet/Hükümet Başkanları Zirvesi ile kurulan Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın üyeleri Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’dır.

Tamamı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi olan bu sekiz ülke; üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi hedefi ve kalkınma yolundaki ülkelerin dünya ekonomisi içindeki konumlarını iyileştirmek, ticari ilişkilerini çeşitlendirmek ve ticaret alanında üye ülkelere yeni imkânlar yaratmak, uluslararası seviyede karar verme mekanizmalarına güçlü biçimde katılımlarını sağlamak ve halklarının yaşam seviyesini yükseltmek amaçlarıyla söz konusu teşkilatı kurmuşlardır.

D-8 Teşkilatı, 10 Aralık 2014 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK)’nda alınan karar uyarınca BMGK’da gözlemci statüsüne sahiptir.

Teşkilatın altı temel ilkesi; anlaşmazlık yerine barış, çatışma yerine diyalog, sömürü yerine iş birliği, çifte standart yerine adalet, ayrımcılık yerine eşitlik ve baskı yerine demokrasi şeklindedir.
Örgütün; Zirve, Konsey ve Komisyon’dan oluşan üç ana organı vardır.

Zirve; devlet/hükümet başkanlarından oluşmakta ve 2 yılda bir toplanmaktadır.

Konsey; üye ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşmakta olup teşkilatın siyasi karar alma organı olarak görev yapmaktadır.

Komisyon; ilgili ülke hükümetleri tarafından atanan üst düzey bürokratlardan oluşan yürütme organı niteliğindedir.

Ayrıca teşkilatın faaliyetlerinde gerekli eşgüdümü sağlamak üzere D-8 Sekretaryası tesis edilmiş olup Genel Sekreterlik İstanbul’da yer almaktadır. Genel Sekreterlik görevi ise 2022 yılı  itibarıyla Büyükelçi Isiaka Abdulqadir Imam tarafından yürütülmektedir.

D-8’in temel çalışma alanları; tarım ve gıda güvenliği, ticaret, ulaştırma, endüstriyel iş birliği, enerji ve madenler, turizm ve sağlık alanlarıdır.

Teşkilatın tarım ve gıda güvenliği öncelikleri arasında, üye ülkelerin helal belgeli ürünlerinin diğer üye ülkelerde de helal olarak tanınmasını teminen üye ülkeler arasında helal standartlarının uyumlaştırılması için her türlü çabayı göstermek de yer almaktadır.